ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz

Konferencja „Doradztwo zawodowe – wyzwania i szanse dla szkół”

W dniu 24 marca 2022r w Wilczycach odbyła się konferencja dotycząca roli doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Konferencja rozpoczęła się od wystąpień przedstawicieli Kuratorium w Kielcach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sandomierzu oraz Młodzieżowego Centrum Kultury OHP w Sandomierzu.  Na konferencji naszą szkołę reprezentowali: dyrektor szkoły Dariusz Łuczak, nauczyciele: Edyta Młodochowska i Krzysztof Jonaszek oraz reprezentanci poszczególnych kierunków. Po wystąpieniach zaproszonych gości nauczyciele wraz z uczniami zaprezentowali kierunki kształcenia  i przedstawili pełną ofertę edukacyjną naszej szkoły.

Skip to content