ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz

Stan Środków

Stan środków na koncie „AULA 75”,

  • Na dzień 31 stycznia 2022 roku – 1750 zł.

  • Na dzień 4 marca 2022 roku – 3280 zł.

  • Na dzień 31 marca 2022 roku – 4880 zł.

  • Na dzień 30 kwietnia 2022 roku – 6310 zł.

  • Na dzień 31 maja 2022 roku – 7040 zł.

  • Na dzień 30 czerwca 2022 roku – 7140 zł.

Skip to content