ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz

Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok 2021/2022:

  • Przewodnicząca –  Kinga Wudz kl.IIILOP

  • Z-ca przewodniczącego – Katarzyna Pawłowska kl.IIIHŻP

  • Sekretarz –  Kacper Dróżdż kl.IITHŻ

  • Skarbnik – Martyna Macioszek kl.IIBCK

  • Koordytator sekcji kulturalno-artysycznej – Wiktoria Brzezińska oraz Piotr Osuch kl.IIIHŻP

  • Koordytator sekcji plastycznej – Małgorzata Nowak oraz Julia Pronobis kl.IITHŻ

  • Koordynator sekcji Eko-klubu oraz wolontariatu – Wiktoria Toś KL.IIIHŻP.

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NA ROK 2021/2022

  • P. Krzysztof Jonaszek

  • P. Marta Sykucka

Odwiedź samorząd uczniowski na Facebooku!

Skip to content