ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz

Emp@tyczna Klasa

W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła realizuje projekt edukacyjny  „Emp@tyczna klasa”. Patronat nad projektem objęli m.in. Minister Edukacji i Nauki oraz Superbelfrzy. Projekt „Emp@tyczna klasa” realizujemy w naszej szkole w ramach innowacji pedagogicznej w klasie I TH oraz II LO.

Empatyczna Klasa jest odpowiedzią na kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2022/2023 tj. wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji, rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych oraz wsparcie edukacji informatycznej i medialnej.

Głównym celem innowacji jest rozwijanie umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób i reagowania na dany sposób zachowania oraz kreowanie u dzieci i młodzieży postawy lojalności, współpracy i pomocy.

Cele szczegółowe:

 • zrozumienie pojęć: empatia, nietolerancja, stereotypy
 • rozbudzanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi
 • nabywanie umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne i sytuacje innych ludzi
 • uczenie dostrzegania pozytywnych cech w innych
 • integracja zespołu klasowego
 • budowanie u młodzieży świadomości własnych uczuć
 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych oraz niwelowanie negatywnych zachowań młodzieży poprzez włączenie jej w działalność wolontariatu
 • wyrabianie zdolności do samomotywacji
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych
 • przezwyciężanie uprzedzeń, przesądów
 • uświadomienie konieczności doskonalenia zdolności empatycznych
 • kształtowanie kompetencji kluczowych
 • korelacja międzyprzedmiotowa

Szkolny koordynator projektu: Lucyna Krakowiak oraz Anna Stefaniak

Zobacz także posty związane z projektem:

Skip to content