ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz

Deutsch – Plus

Projekt DEUTSCH PLUS z języka niemieckiego

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu przystąpił w sierpniu 2019r. do ogólnopolskiego projektu Deutsch Plus jako jedna z 200 szkół w Polsce angażujących się w promowanie języka niemieckiego jako języka obcego w szkołach. Tym samym ZSGiH został członkiem  prestiżowej sieci szkół w Polsce wyróżnionych plakietką Deutsch Plus.

Organizatorem projektu jest Instytut Goethego w Warszawie. Projekt objęła patronatem Ambasada Niemiec w Polsce.

Cele projektu:

  1. Zaangażowanie dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców w działania na rzecz propagowania języka niemieckiego.
  2. Stworzenie silnej sieci szkół, które oferują naukę języka niemieckiego w zwiększonym zakresie lub potrzebują wsparcia w prowadzeniu działań w tym kierunku.
  3. Goethe-Institut jest ważnym partnerem, zapewniającym wysoki poziom kwalifikacji zawodowych nauczycieli i polepszenie tym samym jakości zajęć lekcyjnych z języka niemieckiego we wszystkich typach szkół w całej Polsce.
  4. Wyraźne zaangażowanie nauczycieli w projekty i konkursy związane z językiem niemieckim, poprzez zachęcanie uczniów do udziału w tego typu inicjatywach.
  5. Aktywny udział uczniów ze wszystkich typów szkół w wydarzeniach (imprezach, konkursach, projektach) przygotowanych w ramach oferty Goethe-Institut.

Szkolny koordynator projektu: Lucyna Krakowiak

ekran monitora

Online lesson

Dnia 1 czerwca 2020 r. uczniowie klasy I LOP, I...

Skip to content