ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz

Apel do absolwentów

APEL DO ABSOLWENTÓW SANDOMIERSKIEJ „MARMOLADY”

W 2022 roku będziemy obchodzić 75 lecie powstania naszej ukochanej „MARMOLADY”

Komitet organizacyjny tej ważnej uroczystości, powstały na bazie absolwentów rocznika 1965-1969, zwraca się do wszystkich absolwentów specjalności przetwórstwa owocowo-warzywnego o wsparcie inicjatywy nadania auli szkolnej imienia:

TECHNIKUM PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO

 „ SANDOMIERSKA MARMOLADA”

Inicjatywa została zaakceptowana przez obecną dyrekcję szkoły i Starostwo Powiatowe, który jest organem założycielskim dla obecnego Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu.

Propozycja komitetu organizacyjnego wyraża się działaniem wykonania:

–  napisu nad wejściem do auli, treść  jak wyżej z podświetleniem,

–  pocztu dyrektorów szkoły,

–  tablicy pamiątkowej,

– zebranie pamiątek od absolwentów (książki, zeszyty, zdjęcia z opisem itp.),

– ekspozycja pamiątek w auli,

– opisu historii szkoły i usytuowanie na klatce schodowej do byłych laboratoriów.

Projekt zostanie sfinansowany ze składek absolwentów w formie cegiełki o wartości 50 zł

 (z możliwością wielokrotności), wpłaconej na konto nr 93 9429 0004  2001 0002 2099 0001

 w  Bank Spółdzielczy w Sandomierzu w terminie do rozpoczęcia Zjazdu  2022 o nazwie:

STOWARZYSZENIE KLUB  SYMPATYKÓW  SZKOŁY

,,SANDOMIERSKA  MARMOLADA’’

tytułem: AULA 75

 Uroczyste nadanie imienia auli odbędzie się na Zjeździe z okazji 75 – lecia szkoły w dniach 31 września- 01 październik 2022 r.

KOMITET ORGANIZACYJNY PROSI O WSPARCIE INICJATYWY.

 Bieżące wsparcie finansowe będzie ogłaszane na  koniec każdego miesiąca, począwszy od stycznia 2022, na  stronie internetowej Szkoły  Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu   zakładką:

  Stowarzyszenie – Aula  75

Honorowy Przewodniczący Komitetu organizacyjnego: prof. dr hab. Stanisław Bielecki

Rektor Politechniki Łódzkiej w latach 2008 – 2016

Kontakt: Komitet organizacyjny :

Wojciech Lorenc  mail:  wlbiuro@wp.pl , tel:  517 525 373

Zbigniew Pałacha mail: zbigniew_palacha@sggw.edu.pl , tel:  606 228 882

Szkoła:  ZSGiH  Urszula Chabel  mail: uchabel@poczta.onet.pl, tel:  602 511 882

Klub Sympatyków Szkoły Sandomierska “Marmolada”: 

Danuta Zajder ,mail d.zajder@wp.pl ,  tel. 609 636 018

 

Skip to content