ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz

Zawodowa autostrada

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu realizuje projekt nr FESW.08.04-IZ.00-0010/23 pn. „Zawodowa Autostrada”.

Projekt jest realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Działanie 08.04 Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS+.

Wartość projektu: 763 993,75 PLN.

Wysokość dofinansowania przez Unię Europejską: 681 493,75 PLN.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół

Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu poprzez:

– realizację zajęć dodatkowych i staży uczniowskich,

– podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli,

– zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu.

Projekt skierowany jest do uczniów Technikum nr 2 w Zespole Szkól Gastronomicznych i

Hotelarskich w Sandomierzu oraz nauczycieli tam zatrudnionych.

Oferta projektu:

 1. Zajęcia dla uczniów rozwijające kompetencje zawodowe:
 • Doradztwo zawodowe grupowe
 • Doradztwo zawodowe indywidualne
 • Biznes i zarządzanie
 • Kuchnia polska i staropolska
 • Kuchnia wega i wege
 • Słodki stół
 • Zdrowy fast food
 • Finger food
 • Organizacja stołu
 • Kuchnie świata
 • Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
 1. Zajęcia dla uczniów rozwijające kompetencje kluczowe:
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Język polski
 • Matematyka
 • Technologie cyfrowe
 • Warsztaty z zakresu kształtowania postaw antydyskryminacyjnych
 1. Szkolenia zawodowe (zlecone) dla uczniów:
 • Florystyka
 • Carving
 • Wizaż
 1. Dwa wyjazdy edukacyjne dla uczniów:
 • Zwiedzanie hotelu min. 4* od kuchni
 1. Staże uczniowskie:
 • Stażem uczniowskim zostanie objętych 30 uczniów
 1. Szkolenie zawodowe dla nauczycieli
 • Szkolenie „Zarządzanie projektem”
 • Szkolenie „Komunikacja interpersonalna”
 • Szkolenie ” Psychologia osobowości”
 • Szkolenie „Trening rozwoju osobistego”
 • Szkolenie „Coaching, tutoring i mentoring w edukacji”
 1. Studia podyplomowe dla nauczycieli:
 • Zarządzanie w biznesie
 • Neurodydaktyka z elementami tutoringu i mentoringu lub pokrewne
 1. Szkolenie zawodowe dla nauczycieli realizowane w trakcie wyjazdów szkoleniowo-doskonalących:
 • I wyjazd – zwiedzanie hotelu od kuchni oraz cztery szkolenia
 • II wyjazd – zwiedzanie hotelu od kuchni oraz cztery szkolenia
 • III wyjazd – udział w targach, zwiedzanie hotelu od kuchni oraz jedno szkolenie
 • VI wyjazd – zwiedzanie hotelu od kuchni oraz trzy szkolenia

Pomoce dydaktyczne, które zostaną zakupione w ramach projektu:

 • Waga kuchenna LCD z legalizacją – 4 szt.
 • Seria ECO+ – 1 szt.
 • Hendichef urządzenie multifunkcyjne – 1 szt.
 • Cyrkulator zanurzeniowy do gotowania SOUS VIDE SMARTVIDE X – 1 szt.
 • Wkład dystansujący do pojemników izolowanych GN 1/1 i GN 2/1 SAMMIC – 1 szt.
 • Pojemnik GN 1/1 i 2/1 do cyrkulatora SAMMIC SMARTVIDE X – 1 szt.
 • Szybkoschładzarki szokowe SIN OF COLD – 1 szt.
 • Pistolet wędzarniczy – 3 prędkości podawania dymu – 1 szt.
 • Ostrzałka do noży elektryczna – 1 szt.
 • Thermosystem bEMAR – 2 szt.
 • Grill kontaktowy podwójny – 1 szt.
 • Smażalnik – 1 szt.
 • Naleśnikarka – 1 szt.
 • Pakowarka próżniowa – listwowa – 2 szt.
 • Opiekacz – 1 szt.
 • Kompletne zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem właściwym dla realizacji zajęć projektowych – 16 szt.
 • Kompletne zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem – 8 szt.
 • Okulary VR – wirtualne laboratorium przedmiotowe – zestaw 8 sztuk wraz z pakietem
 • oprogramowania służącym do nauki przedmiotów ogólnych w technologii 3D.

Przewidywane efekty, rezultaty realizacji projektu:

 • zwiększenie poziomu wiedzy i rozwinięcie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów,
 • rozwój zawodowy uczniów,
 • podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

#FunduszeEuropejskie

Skip to content