ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz

Historia szkoły

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich (dawniej Zespół Szkół Spożywczych) im. KEN w Sandomierzu „wypuścił” w Polskę i świat przeszło 10 tys. absolwentów, dostarczając przemysłowi spożywczemu i gastronomii wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Każdy z nich z dumą w głosie podkreśla, że ukończył szkołę, w której poprzeczka wymagań w nauce i zachowaniu jest od prawie 60-ciu lat wysoko umieszczona, a zdobyty tytuł technika – to tytuł zaszczytny i zobowiązujący.

W każdej sytuacji wychowankowie z godnością i szacunkiem wspominają wartościową i potrzebną szkołę popularnie zwaną w środowisku i całym kraju „Marmoladą”, „Przetwórczakiem” lub „Sorboną”.

Z rozrzewnieniem, ale i ogromną wdzięcznością mówią o Dyrektorach i Nauczycielach, których postawy, talenty i zasługi notowane są w kronikach i sercach dawnych i obecnych uczniów.

Dzisiaj ZSGiH to prawie kombinat pracujący na rzecz gastronomii i hotelarstwa.

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu kształci obecnie około 450 uczniów w kilku szkołach i zawodach.

Od roku 2010/2011 w ZSGiH wprowadzono nowy typ szkoły – Liceum Ogólnokształcące z klasą podstawy wojskowości, a w kolejnych latach inne klasy mundurowe.

Od 2014 roku przy ZSGiH mieści się Technikum nr 2 w Sandomierzu.

Skip to content