ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz

Warsztaty „ABC prowadzenia działalności gospodarczej” z MCK Sandomierz.

Podobnie jak w latach ubiegłych nasza szkoła  współpracuje z Młodzieżowym Centrum Kariery w Sandomierzu.

Osoby przedsiębiorcze są w stanie podejmować najlepsze w danej chwili strategiczne decyzje i nie boją się idącej za tym odpowiedzialności. Dążą do wyznaczonych celów i śmiało biorą sprawy w swoje ręce. Człowiek przedsiębiorczy posiada zestaw cech i kompetencji, pozwalających podejmować różne działania i realizować je z powodzeniem. Taka osoba potrafi zauważać zagrożenia, wykorzystywać szanse, dostosowywać się do nowych okoliczności.

 Nie trzeba być właścicielem firmy, aby wykazywać postawę przedsiębiorczą. To młodych ludzi wyróżnia: przebojowość, kreatywność, innowacyjność, pomysłowość, optymizm i nastawienie na sukces, wewnętrzna siła pozwalająca podnieść się po porażce.

Cechy te odkrywali w sobie uczniowie podczas dwudniowych warsztatów pt. „ABC prowadzenia działalności gospodarczej”, które zorganizowała Angelika Koc –  doradca zawodowy – stażysta z MCK Sandomierz. Odbiorcami tematyki byli uczniowie V technikum, czyli młodzież, która niebawem opuści mury szkoły średniej i wejdzie na rynek pracy.

Pierwszy panel miał charakter warsztatów, podczas których młodzież została wprowadzona w tematykę, analizowano jak myśli przedsiębiorca, czym jest „ strategiczny mindset ” i metaanaliza, ponad to młodzież wykonała test, który wyłonił z klasy typowych liderów, uczniowie ćwiczyli kreatywne myślenie podczas pracy w grupach, gdzie za zadanie mieli stworzyć hasło reklamowe, logo, pieczątkę firmy i uzasadnić na forum spójność identyfikacji wizualnej firmy.

Na drugi panel zaproszono prelegentów:

Pani Justyna Pyć – Wiceprezes Zarządu Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu – przybliżyła młodzieży: czym jest działalność gospodarcza, biznes plan, plan marketingowy, Start- up, koncesje,  jaki jest profil działalności i jakiego wsparcia udziela Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu.

Pani Joanna Chlastawa – Kierownik Działu Programów Rynku Pracy i Rozwoju Zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu – rozdała uczniom materiały szkoleniowe, wzór Wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, opowiedziała o dofinansowaniu  na podjęcie działalności i o programie „Gwarancje dla młodzieży”.

Pani Wioletta Smardz – Podinspektor z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia z Urzędu Miasta w Sandomierzu – przybliżyła młodzieży formalności związane z zakładaniem działalności gospodarczej, rozdała i omówiła wniosek o wpis do CEIDG, przybliżyła na czym polega „Ulga na start”.

Wykłady były przeplatane przykładami z życia, podkreślono też, że w dobie cyfryzacji wiele formalności związanych z zakładaniem firmy można załatwić przez Internet, wystarczy posiadać profil zaufany i dostęp do sieci.

Podziękowania za owocnie spędzony czas należą się młodzieży, która chętnie współpracowała, prelegentom za podejście i  zaangażowanie, pani Angelice Kot za koordynację i profesjonalizm  oraz pani Edycie Łukaszek  – Wicedyrektor ZSGIH  za pomoc w zorganizowaniu warsztatów.

Skip to content