ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz

Warsztaty z doradcą zawodowym w klasie III LOP

Ludzie w ławkach

W dniu 11.01.2022r.  klasa IIII LOP odbyła zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym, p. Moniką Kozakiewicz pt. „Sukces na rynku pracy – czyli metody poszukiwania zatrudnienia”. Zajęcia miały na celu przygotowanie młodzieży do poruszania się po rynku pracy. Podczas spotkania młodzież zaznajomiła się z pojęciem mobilności zawodowej. Wspólnie z doradcą zawodowym, p. Moniką Kozakiewicz uczniowie zastanawiali się, jakie zawody są obecnie deficytowe, a jakie nadwyżkowe na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Dziękujemy Pani Monice Kozakiewicz za kreatywne spotkanie.

Skip to content