ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz

ZAWODOWA AUTOSTRADA ruszyła!

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu realizuje projekt nr FESW.08.04-IZ.00-0010/23 pn. „Zawodowa Autostrada”.

Projekt jest realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Działanie 08.04 Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury) i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS+.

 

Wartość projektu: 763 993,75 PLN.

Wysokość dofinansowania przez Unię Europejską: 681 493,75 PLN.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSGiH w Sandomierzu poprzez:

– realizację zajęć dodatkowych i staży uczniowskich,

– podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli,

– zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu.

 

Projekt skierowany jest do uczniów Technikum nr 2 w ZSGiH oraz nauczycieli tam zatrudnionych.

#FunduszeEuropejskie

Skip to content