Podpisywanie umowy

Zbiorcze zestawienie ofert

Sandomierz, dnia 15 lutego 2022 r.     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA   Dotyczy: realizacja szkoleń / warsztatów / wyjazdów prowadzących do uzyskania kompetencji / kwalifikacji dla uczestników projektu pt. ”Kulinarne horyzonty-poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności uczniów szkoły branżowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia…
Dowiedz się więcej