ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz

Zbiorcze zestawienie ofert

Podpisywanie umowy

Sandomierz, dnia 15 lutego 2022 r.

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: realizacja szkoleń / warsztatów / wyjazdów prowadzących do uzyskania kompetencji / kwalifikacji dla uczestników projektu pt. ”Kulinarne horyzonty-poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności uczniów szkoły branżowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie nr: RPSW.08.05.01-26-0057/19-00

 

W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 31 stycznia 2022 r. w bazie konkurencyjności postepowania którego przedmiotem była realizacja szkoleń / warsztatów / wyjazdów prowadzących do uzyskania kompetencji / kwalifikacji dla uczestników projektu pt. ”Kulinarne horyzonty-poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności uczniów szkoły branżowej” Zamawiający informuje, że w ramach postepowania w dniu 9 lutego  2022 r. do godz: 12:00  złożone zostały następujące oferty, które otrzymały następującą ilość punktów w ustalonym kryterium – cena:

 

Część I – Warsztaty „Podstawy fotografii i stylizacji kulinarnej” dla uczniów

 

LP Ofert

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto (pkt) /

1

 Inventum Sp. z o.o. ul. Henryka Siemiradzkiego 11a/2, 33-300 Nowy Sącz

 

Część 1 – 7310,00 złotych (100 pkt)

 

 

Część II – Warsztaty „Dekoracje cukiernicze” dla nauczycieli,

 

LP Ofert

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto (pkt) /

1

 ABSYNT Mariusz Grzesik

Strażów 145, 36-073 Strażów

Oferta odrzucona

2

INFO-BIZ PROFESJONALNA EDUKACJA SP Z O.O adres ul. Chełmińska 106A/36

86-300Grudziądź

Część 2 – 5480,00  złotych brutto (44,50 pkt)

 

 

3

Events Partners sp. z o.o.

Aleja Wojska Polskiego 14/10, 62-800 Kalisz

Część 2 – 3000,00 złotych brutto (81,33 pkt

4

Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój ul. Węgierska 41, 38-300 Gorlice

Część 2 – 2580, 00 złotych brutto (94,57 pkt)

5

Inventum Sp. z o.o. ul. Henryka Siemiradzkiego 11a/2, 33-300 Nowy Sącz

 

Część 2 – 2440, 00 złotych brutto (100 pkt)

 

 

Część III – Warsztaty  „Savoir -vivre” dla nauczycieli,

 

LP Ofert

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto (pkt) /

1

 INFO-BIZ PROFESJONALNA EDUKACJA SP Z O.O adres ul. Chełmińska 106A/36

86-300Grudziądź

Część 3 – 4260,00 złotych brutto (28,17 pkt)

 

2

Szkoła Męskiego Stylu Agnieszki Świst Kamińskiej ul. J. Kaczmarskiego 2/3,  81-230 Gdynia

 

Część 3 – 1200,00 złotych brutto  (100 pkt)

 

 

3

Events Partners sp. z o.o.

Aleja Wojska Polskiego 14/10, 62-800 Kalisz

Część 3 – 3000,00 złotych brutto (40 pkt.)

 

4

Inventum Sp. z o.o. ul. Henryka Siemiradzkiego 11a/2, 33-300 Nowy Sącz

 

Część 3 – 1920,00 złotych brutto ( 62,5 pkt).

 

 

Część IV – Warsztaty „Magia czekolady-praliny i trufle” dla nauczycieli,

           

LP Ofert

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto (pkt) /

1

 ABSYNT Mariusz Grzesik

Strażów 145, 36-073 Strażów

Oferta odrzucona

2

INFO-BIZ PROFESJONALNA EDUKACJA SP Z O.O adres ul. Chełmińska 106A/36

86-300 Grudziądz

Część 4 – 4780,00  złotych brutto (30,75 pkt.)

 

 

3

Events Partners sp. z o.o.

Aleja Wojska Polskiego 14/10, 62-800 Kalisz

Część 4 – 1800,00 złotych brutto (81,67 pkt.)

4

Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój ul. Węgierska 41, 38-300 Gorlice

Część 4 – 1600, 00 złotych brutto (91,88 pkt.)

5

Inventum Sp. z o.o. ul. Henryka Siemiradzkiego 11a/2, 33-300 Nowy Sącz

 

Część 4 – 1470, 00 złotych brutto (100 pkt )

 

 

Część V – Warsztaty „Desery francuskie” dla nauczycieli,

 

LP Ofert

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto (pkt) /

1

 ABSYNT Mariusz Grzesik

Strażów 145, 36-073 Strażów

Oferta odrzucona

2

INFO-BIZ PROFESJONALNA EDUKACJA SP Z O.O adres ul. Chełmińska 106A/36

86-300Grudziądź

Część 5 – 4380,00  złotych brutto (36,53 pkt)

 

 

3

Events Partners sp. z o.o.

Aleja Wojska Polskiego 14/10, 62-800 Kalisz

Część 5 – 1800,00 złotych brutto (88,89 pkt.)

4

Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój ul. Węgierska 41, 38-300 Gorlice

Część 5 – 1600, 00 złotych brutto (100 pkt.)

5

Inventum Sp. z o.o. ul. Henryka Siemiradzkiego 11a/2, 33-300 Nowy Sącz

 

Część 5 – 1690, 00 złotych brutto (94,67 pkt.)

 

 

Część VI – Wyjazd edukacyjny dla uczniów np. „Food Expo” lub Expo Sweet lub „równoważny”,

 

LP Ofert

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto (pkt) /

1

Cristal Travelnet Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 34, 19-300 Ełk

Część 6 – 10622,00 złotych brutto (96.25 pkt.)

2

 Inventum Sp. z o.o. ul. Henryka Siemiradzkiego 11a/2, 33-300 Nowy Sącz

 

Część 6 – 10224,00 złotych brutto (100 pkt)

 

 

Część VII Wyjazd zawodowy dla nauczycieli do Warszawy połączony ze szkoleniem praktycznym

 

LP Ofert

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto (pkt) /

1

Cristal Travelnet Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 34, 19-300 Ełk

Część 7 – 10622,00 złotych brutto (100 pkt.)

 

             

Najkorzystniejsze oferty na poszczególne części złożyły następujące firmy:

 

Część I – Warsztaty –  „Dekoracje cukiernicze” dla uczniów

 

Inventum Sp. z o.o. ul. Henryka Siemiradzkiego 11a/2, 33-300 Nowy Sącz-

Cena :7310,00  złotych brutto

Termin wykonania zgodnie z zapisami ofertowymi 30.06.2022

 

Część II – Warsztaty „Dekoracje cukiernicze” dla nauczycieli,

 

Inventum Sp. z o.o. ul. Henryka Siemiradzkiego 11a/2, 33-300 Nowy Sącz

Cena: 2440, 00 złotych brutto

Termin wykonania zgodnie z zapisami ofertowymi 30.06.2022

 

Część III – Warsztaty  „Savoir -vivre” dla nauczycieli,

 

Szkoła Męskiego Stylu Agnieszki Świst Kamińskiej ul. J. Kaczmarskiego 2/3,  81-230 Gdynia

Cena : 1200 złotych brutto

Termin wykonania zgodnie z zapisami ofertowymi – 30.06.2022

 

Część IV – Warsztaty „Magia czekolady-praliny i trufle” dla nauczycieli,

 

Inventum Sp. z o.o. ul. Henryka Siemiradzkiego 11a/2, 33-300 Nowy Sącz

Cena: 1470, 00 złotych brutto

Termin wykonania zgodnie z zapisami ofertowymi 30.06.2022

 

Część V – Warsztaty „Desery francuskie” dla nauczycieli,

 

Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój ul. Węgierska 41, 38-300 Gorlice

Cena : 1600, 00 złotych brutto

Termin wykonania zgodnie z zapisami ofertowymi 30.06.2022

 

 

 

 

 

 

Część VI – Wyjazd edukacyjny dla uczniów np. „Food Expo” lub Expo Sweet lub „równoważny”,

 

Inventum Sp. z o.o. ul. Henryka Siemiradzkiego 11a/2, 33-300 Nowy Sącz

Cena: 10244, 00 złotych brutto

Termin wykonania zgodnie z zapisami ofertowymi 30.06.2022

 

 

Część VII – Wyjazd zawodowy dla nauczycieli do Warszawy połączony ze szkoleniem praktycznym,

 

Cristal Travelnet Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 34, 19-300 Ełk

Cena: 10622, 00 złotych brutto

Termin wykonania zgodnie z zapisami ofertowymi 30.06.2022

 

O terminie podpisania umów Wykonawcy zostaną poinformowanie odrębnym pismem.

Skip to content