ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz

Czołem Kadeci!

 W czwartek, 25.04.2024r., w auli szkolnej  ZSGiH  w Sandomierzu, miała miejsce podniosła uroczystość  – nadanie Cedrtyfikatów ukończenia innowacji pedagogicznej PODSTAWY WOJSKOWOŚCI  klasy IV Liceum Ogólnokształcącego. Dyrektor szkoły Bogusława Chruściel powitała serdecznie obecnych  na uroczystości nauczycieli, uczniów klas mundurowych oraz przybyłych gości: Starostę sandomierskiego – Marcina Piwnika, szefa Wydziału Rekrutacji i Promocji Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sandomierzu – mjr Jacka Wojtala, zastępcę dowódcy 102 Batalionu Lekkiej Piechoty w Sandomierzu – mjr Krzysztofa Stępniewskiego, przedstawiciela 3 Batalionu Radiotechnicznego w Sandomierzu – panią porucznik Lucynę Zwolską, dyrektora Dariusza Łuczaka.

Za właściwe wypełnianie obowiązków szkolnych, zdyscyplinowanie, godne zachowanie oraz praktyczne zaangażowanie w życie klas mundurowych w latach szkolnych 2020 – 2024 uczniowie  – kadeci klasy IV LO, zostali wyróżnieni uzyskaniem CERTYFIKATU ukończenia innowacji pedagogicznej PODSTAWY WOJSKOWOŚCI;

Dyrektorowi szkoły Dariuszowi Łuczakowi, wykładowcom i wychowawcom klas mundurowych – Arturowi Dziewulskiemu i Jarosławowi Żulińskiemu  dziękowano za poświęcenie i wysiłek w prowadzeniu zajęć wojskowych, zaś kadetom za udział w uroczystościach państwowych i wojskowych, przemarsze, pokazy musztry paradnej, zabezpieczanie pocztów sztandarowych.

W trakcie uroczystości na ręce DYREKCJI szkoły władze wojskowe przekazały wyjątkowe wyróżnienie – to tytuł KLASA WOJSKOWA ROKU 2022 WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO za największą liczbę absolwentów przyjętych do służby w SIŁACH ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ.

Skip to content