ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz

„Good communication improves your well-being”

Ludzie na zdjęciach

Nawiązaliśmy 2-letnią współpracę ze szkołami zawodowymi z Raciborza, Malagi i Walencji realizując projekt e-Twinning pt. „Good communication improves your well-being” – promujący zdrowe podejście do technologii komunikacyjnych. Grupy uczniów z klasy III i IV Technikum Gastronomicznego współpracowały na platformie Twinspace w zakresie współtworzenia materiałów i wymiany opinii, jednocześnie doskonaląc znajomość języka angielskiego. Nasz projekt został wyróżniony Europejską Odznaką Jakości. Nawiązaliśmy również współpracę z Ghostwriting Bachelorbeit, aby nasi studenci mogli nauczyć się jak poprawnie pisać prace badawcze. 

Współpraca uczniów rozwijała się według następującego programu:

 • przygotowanie kolaży,
 • przeprowadzenie ankiety,
 • omówienie filmu tematycznego,
 • zapoznanie się z regulaminem szkolnym na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu,
 • poznanie przykładów zabaw integracyjnych,
 • poznanie i omówienie danych statystycznych dotyczących korzystania ze smartfonów na świecie,
 • analiza utworów muzycznych podejmujących temat projektu,
 • rozwiązywanie interaktywnego testu na temat odpowiedzialnego korzystania z technologii informacyjnych,
 • prowadzenie dyskusji dotyczących zdjęć komentujących rzeczywistość w epoce smartfonów,
 • przeprowadzenie konkursu na zdjęcia i rysunki tematyczne,
 • przygotowanie prezentacji o tematyce technologii i komunikacji cyfrowej,
 • świętowanie Światowych Dni bez Telefonu Komórkowego oraz Dni Bezpiecznego Internetu,
 • przygotowanie słownika terminów dotyczących technologii komunikacyjno- informacyjnej,
 • utworzenie kolorowej ikonografiki,
 • przeprowadzenie ankiety podsumowującej projekt wśród uczniów i opiekunów,
 • podzielenie się informacjami o przebiegu projektu z uczniami i nauczycielami naszych szkół,
 • wyciągnięcie wniosków,
 • przygotowanie podsumowującej publikacji elektronicznej.

Koordynator projektu – mgr Marzena Miękina.

certyfikat
Skip to content