ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz

Idea Honorowego Krwiodawstwa

Zdjęcie z maskotką Polskiego Czerwonego Krzyża

W dniach 22-26listopada w ZSGiH przeprowadzono akcję promującą ideę honorowego krwiodawstwa.

  • W ramach tych działań przygotowano dla uczniów ulotki informacyjne, plakaty oraz wystawę informującą jak zostać honorowym krwiodawcą oraz jakie korzyści wynikają z HDK.
  • W piątek 26 listopada na przerwach, po szkolnych korytarzach, przechodziła kropelka zachęcając do oddawania krwi. Wręczono uczniom ulotki informacyjne i drobne gadżety. W wyniku tych działań pozyskano nowych członków do szkolnego klubu HDK Kropelka
  • Bartosz Staszałek, który jest honorowym dawcą krwi, otrzymał drobny upominek z rąk Pana Dyrektora.
  • Dziękujemy za zaangażowanie i zachęcamy do włączenia się w akcję honorowego oddawania krwi!!!
Zapraszamy również do sprawdzenia reszty zdjęć na naszym Facebooku.
Skip to content