ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz

Konsultacje dla ósmoklasistów zainteresowanych podjęciem nauki w klasie mundurowej w roku szkolnym 2023/2024

Skip to content