ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz

Liceum Ogólnokształcące

Klasa wojskowa

 

 • Szkoła uczestniczy w programie MON Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych
 • Patronat jednostki wojskowej 3 Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego (zajęcia teoretycznei praktycznie zgodnie z programem MON)

 

Dla uczniów tej klasy szkoła oferuje:

 • Zajęcia praktyczne na strzelnicy LOK w Tarnobrzegu
 • Zajęcia z musztry paradnej
 • Survival
 • Kurs spadochronowy
 • Zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzone przez WKU Sandomierz
 • Dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego oraz pokaz sprawności fizycznej
 • Obozy szkoleniowo – sportowe (letni i zimowy)
 • Wycieczki programowe
 •  Współpracę z MOSiR w Sandomierzu
 •  Współpracę z hufcem ZHP w Sandomierzu

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j. angielski, geografia

Nauczane języki: I – język angielski, II – język niemiecki

Przedmioty punktowane: język obcy, geografia, wychowanie – fizyczne

 

Klasa sportowa

 

Dla uczniów tej klasy szkoła oferuje:

 • Dodatkowe zajęcia sportowe w wymiarze 8 godzin
 • Współpracę z AWF
 • Obozy szkoleniowo – sportowe (letni i zimowy)
 • Naukę pływania
 • Współpracę z MOSiR w Sandomierzu
 • Uczestnictwo w indywidualnych i zespołowych zawodach sportowych
 • Cykliczne wyjazdy na mecze w sali kibica

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, język angielski

Nauczane języki: język angielski, II – język niemiecki

Przedmioty punktowane: wychowanie fizyczne, geografia

 

Klasa podstawy ratownictwa medycznego / podstawy pielęgniarstwa

 

Dla uczniów tej klasy szkoła oferuje:

 • Współpracę z kierunkiem pielęgniarstwa UJK w Kielcach / oddział w Sandomierzu
 • Współpracę z WSZ w Tarnobrzegu
 • Zajęcia dodatkowe z podstaw ratownictwa medycznego /podstaw pielęgniarstwa.
 • Współpracę ze szkolną grupą Honorowych Dawców Krwi „Kropelka”
 • Certyfikowane kursy Pierwszej Pomocy
 • Współpracę z grupą PCK Sandomierz
 • Uczestnictwo w Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy
 • Wolontariat

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia

Nauczane języki: I – język angielski, II – język niemiecki

Przedmioty punktowane: biologia, chemia

 

Skip to content