ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz

Moja przyszłość – moja decyzja ! – zajęcia z doradcą zawodowym

Pod takich hasłem doradca zawodowy z MCK Sandomierz przeprowadził w minionym tygodniu cykl warsztatów dla lokalnej młodzieży z Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich z Sandomierza.

Tematyka warsztatów obejmowała: zasady skutecznej komunikacji, komunikacja z pracodawcą podczas rozmowy o pracę, proces decyzyjny, rola asertywności w podejmowaniu decyzji, hierarchizowanie celów, świadome kreowanie swojej przyszłości zawodowej poprzez wyznaczanie sobie celów i podejmowanie aktywności do niego prowadzących. Warsztaty wzbogacono różnymi ćwiczeniami, testami i filmikami edukacyjnymi.

Celem doradztwa było kształtowanie w młodzieży postawy proaktywnej, nastawionej na zdobywanie doświadczenia i budowanie swojego CV przez okres nauki w szkole, tak by wyróżnić się na rynku pracy. Podkreślono znaczenie podejmowania różnych aktywności tj.: praktyk, staży, pracy dorywczej, wakacyjnej, weekendowej jako kluczowej formy zdobywania doświadczenia zawodowego i konfrontowania się z rynkiem pracy.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji: LINK

Skip to content