ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz

Pożegnanie Ś.P byłego Dyrektora

„Non omnis moriar” 

Z głębokim żalem informujemy o śmierci

mgr inż. Jana Krakowiaka

emerytowanego Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich

Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu

wieloletniego nauczyciela, wychowawcę wielu pokoleń młodzieży.

                                                                                                     „Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje…” 

Dyrektor, Nauczyciele, 
 Społeczność Uczniowska 
  i Pracownicy Szkoły 

Skip to content