ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz

Praktyki zawodowe

W okresie 25.04.2022 – 20.05.2022 uczniowie klasy trzeciej  z Technikum Nr 2 realizują  4-tygodniowe praktyki zawodowe w zawodzie:

– technik hotelarstwa; kwalifikacja: obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

– technik żywienia i usług gastronomicznych; kwalifikacja: przygotowanie i wydawanie dań.

Jest to pierwsza z dwóch praktyk zawodowych przewidzianych w podstawie programowej kształcenia w w/w zawodach.

Podczas praktyki zawodowej uczniowie pogłębiają wiedzę i zdobywają doświadczenie zawodowe w następujących hotelach i zakładach gastronomicznych: Hotel Basztowy,  Hotel pod Ciżemką, Hotel Mały Rzym, Hotel Grodzki, Dworek Ojca Mateusza, Zespół Dworski Hotel Sarmata w Sandomierzu, Dwór Dwikozy i Villa Anna w Tarnobrzegu.

Praktyka zawodowa stanowi integralną część procesu dydaktycznego w szkole średniej. Ma na celu przygotowanie młodych osób do wykonywania przyszłego zawodu, poznanie specyfiki danej branży, a także ich zapoznanie z funkcjonowaniem rynku pracy.

Skip to content