ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz

Sukces ucznia klasy mundurowej

W sobotę 20 maja w Pińczowie odbył się etap wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W etapie tym wziął udział uczeń klasy III LO – Bartłomiej Mazurek, który reprezentował powiat sandomierski w grupie wiekowej szkół ponadpodstawowych. Turniej składał się z dwóch etapów – pisemnego i ustnego. Do etapu ustnego kwalifikowało się trzech uczestników z najlepszą liczbą zdobytych punktów po etapie pisemnym. Bartek zdobył największą ilość punktów na etapie pisemnym i w etapie ustnym odpowiadał na 5 pytań z wylosowanego zestawu. Bardzo dobre przygotowanie do turnieju i doświadczenie z ubiegłorocznych zmagań pozwoliło Bartkowi zająć ostatecznie I miejsce w tegorocznej edycji konkursu wojewódzkiego. Miejsce to pretenduje ucznia do udziału w krajowym etapie Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbędzie się w czerwcu.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na etapie centralnym!!!

 

Opiekun: p. Adam Krakowiak

Fotorelacja: LINK

Skip to content