ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz

Szkolny konkurs języka angielskiego zawodowego pt. „Test Your Professional English: Hotels&Catering.”

W dniu 7 czerwca odbyła się kolejna edycja szkolnego konkursu języka angielskiego zawodowego pt. Test Your Professional English: Hotels&Catering. W konkursie mogli wziąć udział uczniowie wszystkich typów szkół, którzy zgłosili się do organizatora. Konkurs w formacie online polegał na uzupełnieniu formularza z pytaniami przygotowanymi w programie Google Forms.

Nagrodzeni uczniowie:

Julia Pronobis – kl. III HŻ za zajęcie I miejsca;

Daria Janos – kl. IV HŻ za zajęcie II miejsca;

Gabriela Klimont – kl. I B/c za zajęcie III miejsca;

Filip Mazurek – kl. I LO wyróżnienie.

Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez wydawnictwa Macmillan i mmPublications, a wszyscy uczestnicy konkursu pamiątkowe dyplomy.

Pomysłodawczynią i organizatorem konkursu była Marzena Miękina, nauczyciel języka angielskiego.

Skip to content