ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz

Uczniowie klas drugich realizują program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”

Program Wektory Życia kierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych realizowany jest w czterech klasach drugich tj. Liceum Ogólnokształcącym, Technikum i Branżowej Szkole 1 stopnia.

Cele realizowanych działań to:
  • pomoc młodzieży w przygotowaniu się do przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich; przygotowanie do odpowiedzialnego rodzicielstwa;
  • kształtowanie postawy akceptacji życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci;
  • ukazanie problemu zdrowia prokreacyjnego w aspekcie niepłodności i ryzyka chorób dziecka w okresie prenatalnym;
  • kształtowanie umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie zdrowego stylu życia; wybór i urzeczywistnianie wartości i zasad służących zdrowiu prokreacyjnemu;
  • pozyskanie wiedzy na temat organizmu człowieka i zachodzących zmian rozwojowych w okresie dojrzewania w perspektywie macierzyństwa i ojcostwa.

Wektory Życia prowadzone są w formie warsztatów psychoedukacyjnych  zgodnie z dołączonymi scenariuszami (12 scenariuszy zajęć). Uczniowie pracują w grupach wykorzystując przygotowane pomoce dydaktyczne: gry edukacyjne, instrukcje, prezentacje multimedialne, zmywalne pisaki, plakaty, plansze do gry, kalambury, puzzle, filmy, itp.

 

Taki sposób realizacji zajęć pozwoli uczestnikom warsztatów zrozumieć, że za ich zdrowie prokreacyjne odpowiada prowadzony przez nich styl życia. Uczniowie rozumieją, że lepiej już dziś podjąć działania sprzyjające utrzymaniu zdrowia prokreacyjnego, ponieważ pewnych skutków swoich wyborów nie będzie można już nigdy odwrócić, a konsekwencje dotyczyć będą nie tylko ich samych, ale również najbliższych im osób.

Skip to content