ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz

Wizyta klasy 3LO w Urzędzie Skarbowym w Sandomierzu

🔹Dnia7 czerwca doradca zawodowy z MCK Sandomierz -Angelika Koc we współpracy z Panią Lucyną Krakowiak z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu zorganizowała wizytę młodzieży z klasy 3 LO w Urzędzie Skarbowym w Sandomierzu.

🔹Celem spotkania było poszerzenie wiedzy z zakresu finansów, podatków, ekonomii, tak by umożliwić młodym ludziom zdobycie wiedzy ułatwiającej realizację planów zawodowych i życiowych oraz przygotowanie młodzieży do życia w warunkach gospodarki wolnorynkowej.

🔸Podczas spotkania młodzież poznała schemat organizacyjny US, poznała komórki organizacyjne urzędu, miała możliwość założenia profilu na e-Urząd Skarbowy, dowiedziała się jak działa Krajowa Informacja Skarbowa. Po urzędzie oprowadziła nas Pani Małgorzata Gałęza – Kierownik Referatu Obsługi Bezpośredniej.

🔸Ponad to młodzież zdobyła wiedzę na temat zakładania i prowadzenia działalności nierejestrowanej. Starszy referent obsługi bezpośredniej Pani Renata Forc-Wilk opowiedziała młodym ludziom o prowadzeniu uproszczonej ewidencji sprzedaży, limitach dochodowych z takiej działalności, zwolnieniu z VAT w wybranych branżach, braku konieczności zgłaszania do ZUS, rozliczenie przychodów na PIT-36.

👉Ważnym tematem poruszonym podczas spotkania z młodzieżą w sali konferencyjnej, US w Sandomierzu było zjawisko hazardu: kiedy jest legalny i jakie przepisy go regulują. Jego skutki i konsekwencje finansowe tj. zadłużenie czy utrata pracy były przestrogą dla młodzieży, która dowiedziała się jak łatwo wpaść w nałóg hazardowy.

Serdecznie Dziękujemy pracownikom Urzędu Skarbowego za przekazaną wiedzę.

Skip to content