ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz

Klasa wojskowa roku 2022 województwa świętokrzyskiego

W dniu 9 listopada 2022r. odbyły się uroczyste nadania wyróżnień kadetom I, II, III oraz IV klasy LO. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: starosta powiatu sandomierskiego Pan Paweł Niedźwiedź, Dowódca 3. sandomierskiego batalionu radiotechnicznego ppłk Grzegorz Kobylarz, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sandomierzu ppłk Adam Kowalski, Dowódca 102 batalionu piechoty lekkiej 10 Brygady Obrony Terytorialnej w Sandomierzu ppłk Piotr Krakowiak.

Podczas uroczystości na ręce Pana Dyrektora Szkoły Dariusza Łuczaka został wręczony dyplom uznania KLASA WOJSKOWA ROKU 2022 WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Uczniowie klas mundurowych otrzymali pochwały dyrektora szkoły oraz certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu taktyczno – wojskowym klas o profilu mundurowym, które odbyło się w m. Niedzica k. Nowego Sącza.

Dyrektor szkoły podziękował wychowawcom klas mundurowych za dotychczasowy wkład pracy na rzecz ww. innowacji i promocję szkoły tj.: p. Artur Dziewulski, p. Lucyna Krakowiak, p. Jarosław Żuliński oraz p. Adam Krakowiak.

fotorelacja:

 

Skip to content