ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz

Literacko i patriotycznie w sandomierskiej Bibliotece Miejskiej.

26 stycznia 2023r. uczniowie klasy I Liceum Ogólnokształcącego podstawy wojskowości Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN uczestniczyli w niezwykłej,  literacko – patriotycznej lekcji, w niecodziennych okolicznościach, bo w gościnnych murach Biblioteki Miejskiej w Sandomierzu. A to za sprawą spotkania z dr Danutą Paszkowską, która w zajmującej prelekcji,  przedstawiła młodzieży sylwetki, dokonania naukowe i  literackie dwóch wybitnych osobistości;  prof. Zbigniewa Kabaty  i dr  Janusza Kamockiego. To Honorowi Obywatele Miasta Sandomierza, związani życiowo i twórczo z naszym królewskim grodem i naszą „małą ojczyzną” – Ziemią Sandomierską. Obaj oddani ideałom i walce w szeregach Armii Krajowej, całe życie pielęgnowali pamięć poległych w walce o wolność Ojczyzny.

Zbigniew Kabata – żołnierz 2 pp. Leg. Armii Krajowej, autor słów hymnu ”Armia Krajowa”. Powojennie prof. Zbigniew Kabata był uczonym biologiem, zaliczanym do grona najwybitniejszych parazytologów na świecie, a także poetą i autorem opowiadań o życiu w partyzantce.

Dr Janusz Kamocki to żołnierz Armii Krajowej, bohater antykomunistycznego podziemia po 1944 roku, więzień polityczny w latach 60 – tych XX wieku, uczony etnograf,  badacz kultury i obrzędowości regionu sandomierskiego.

 

Pani dr Danuta Paszkowska przekazała młodzieży i bibliotece szkolnej ZSGiH publikacje własnego autorstwa: „Ominąć strumień czasu. Szkic o twórczości poetyckiej Zbigniewa Kabaty”, „Zbigniew Kabata. Wybór wierszy. Akowski testament – w obronie pamięci”, Janusza Kamockiego: ”Legenda o górach pieprzowych”.

Spotkanie miało niezwykłą „atmosferę uważności”, uczniowie wraz z wychowawcą Arturem Dziewulskim i Małgorzatą Michalczuk byli pod wrażeniem przekazu wiedzy  o bohaterach – patriotach, którzy właśnie  młodzieży pragnęli przekazać „pałeczkę sztafety” w służbie Ojczyzny.

 

Młodzież szkolna wraz z opiekunami mogła podczas zwiedzania pomieszczeń i księgozbioru biblioteki zobaczyć dwie specjalne kolekcje książek: to bogata spuścizna książkowa prof. Zbigniewa Kabaty przekazana bibliotece staraniem Danuty Paszkowskiej 31.08.2017r., oraz księgozbiór dr Janusza Kamockiego, zawierający wydawnictwa książkowe i dokumenty prywatne. 

Skip to content