ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz

Zebranie Rady Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Uczelni Zawodowej im prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

Dyrektor szkoły, Dariusz Łuczak i wicedyrektor Bogusława Chruściel uczestniczyli 20 stycznia 2023 roku w zebraniu Rady Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Rady Pracodawców oraz Rady Programowej. Spotkanie dotyczyło m.in. współpracy  międzynarodowej i regionalnej,  współpracy ze środowiskiem pracodawców, instytucjami
i przedstawicielami biznesu.

Skip to content