ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz

Sukcesy naszych uczniów

🎉🎉🎉Gratulujemy znakomitych wyników egzaminu zawodowego uczniom technikum oraz branżowej szkoły II stopnia w zawodach Technik Hotelarstwa oraz Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych.⬇️⬇️⬇️

📌Technik hotelarstwa – 100% zdawalności ( w województwie 86%)

📌Technik żywienia i usług gastronomicznych – 81%(zdawalność w województwie to 67%)

Tym bardziej nam miło, iż znaczna część uczniów uzyskała wynik powyżej 90% , w tym czterech uczniów 100%

Skip to content