ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz

Szkolny konkurs z języka angielskiego „Treasure Island – Wyspa Skarbów”

W dniu 02 marca odbył się szkolny konkurs z języka angielskiego, pt. Treasure Island – Wyspa Skarbów. I miejsce zajęła Julia Zając (IIIP LO), II miejsce zajęła Martyna Pilecka (IP LO) i III miejsce zajęli ex aequo Emilia Nowak (IP LO) i Kacper Dróżdż (II TŻ).

Zadaniem uczniów było przeczytanie w języku angielskim uproszczonej wersji powieści „Treasure Island” napisanej przez angielskiego powieściopisarza Roberta Louisa Stevensona, a następnie napisanie testu, sprawdzającego znajomość treści.

Cele konkursu:

-rozwijanie zainteresowań uczniów,

-nauka języka angielskiego poprzez pracę z tekstem literackim,

-popularyzacja wartościowej literatury wśród czytelników,

-rozwijanie umiejętności formułowania sądów i ocen na temat przeczytanej książki,

-poszerzanie wiedzy o krajach anglojęzycznych.

Gratulujemy i dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom. Organizator konkursu mgr Marzena Miękina.

Skip to content