ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz

Udział uczniów w XXV Międzyszkolnej Sesji Ekologicznej w Collegium Gostomianum.

W dn. 08.06.22r. młodzież brała udział w XXV Międzyszkolnej Sesji Ekologicznej  

,,W OGRODZIE COLLEGIUM GOSTOMIANUM- CHRONIMY BIORÓŻNORODNOŚĆ”.

Warsztaty dla uczniów sesji ekologicznej obejmowały wykład pt. ,,Gniazda naszych ptaków, dziuplaki” oraz w części praktycznej- montaż budek lęgowych dla ptaków.

Podano również wyniki Międzypokoleniowego konkursu Literacko- Artystycznego.

W kategorii  artystycznej

II miejsce zajęła Weronika Misiur

Wyróżnienie otrzymała Sara Skrok

W kategorii literackiej

Wyróżnienie otrzymał Kamil Chodyra

Skip to content